Total markentreprenad

Från sprängningens första borrhål till stensättningens sista fog. Vi är helhetsleverantörer och har oftast ett totalansvar för hela processen. Vi hanterar allt ifrån grov- och markplanering, grundläggning, VA-arbeten, schaktning och transporter – till alla typer av avancerat markarbete såsom exempelvis markförstärkande åtgärder, bergsprängning, konstruktion och betongarbeten.

Planering

Ett väl planerat projekt är en given succé. För oss är dialogen och samarbetet med våra kunder väldigt viktigt. Vi använder gärna vår långa erfarenhet och expertis i ett tidigt stadium för att säkra att allt kommer med i beräkningarna.

 

Grundläggning

En stabil byggnad kräver en stabil grund. Vi säkerställer att förhållanden och förutsättningarna för en bra grund är klara innan vi påbörjar markarbetet.

Behöver vi utföra pålning eller bergsprängning innan vi påbörjar arbetet med grunden har vi även detta inom företaget. Allt för att arbetet ska gå smidigt enligt initiala tidsramar och den avtalade processen.

 

Bergsprängning

Våra bergsprängare är några av de mest kompetenta i branschen. De är vana användare av olika sprängtekniker och vidtar alltid vibrationsdämpande åtgärder. Vi erbjuder allt ifrån försiktig sprängning till höga pall.

 

Avverkning och schaktning

Nästan varje entreprenad kräver schaktning av massor. Vi arbetar konstant med att i största mån möjligt återvinna material, effektivisera transporter och korta transportsträckor. För att värna om miljön, men även för att sänka kostnader för våra kunder.

 

Väg

Vi anlägger och reparerar vägar vid behov. Det ingår i våra tjänster vid varje entreprenad om behovet uppstår. Vi hanterar även större vägarbeten, kontakta oss för mer information angående omfattande vägarbeten.

 

VA arbeten

Vår kompetens inkluderar att dra ledningar för vatten, avlopp, el, fjärrvärme och mer. Vid nybyggnationer drar vi nya rör till kommunal anslutning, och vi monterar infiltrationssystem och LPS-pump vid behov.

 

Fin- och markplanering

Parkeringar, parker, tomter, asfalt, murar, kantsten, altaner, planteringar. Att lägga den sista handen vid entreprenaden och skapa utemiljön är kronan på verket. Inom företaget har vi en flitigt anlitad trädgårdsdesigner. Vi vet hur viktig en snygg finish är, det är detaljerna som gör helheten.

 

Kompetent personal

Här arbetar några av branschens mest kompetenta och yrkesstolta medarbetare. Vi delar gärna med oss av vår kunskap. Att se till våra kunders trygghet och nöjdhet genom hela uppdraget är vårt viktigaste arbete.

Kontakta oss!

Jag vill bli kontaktad!
MILJÖPOLICY

I vår miljöpolicy ingår viktiga ställningstaganden, som genomsyrar hela vår verksamhet som:

– Att vår förbrukning och hantering av energi, råvaror, drivmedel och andra resurser ska optimeras och vara så miljömässig som möjligt.

– Att de restprodukter som verksamheten ger upphov till återanvänds eller återvinns.

TOTAL TRYGGHET
FÖR ALLA VÅRA
UPPDRAG

MILJÖPOLICY

I vår miljöpolicy ingår viktiga ställningstaganden, som genomsyrar hela vår verksamhet som:

– Att vår förbrukning och hantering av energi, råvaror, drivmedel och andra resurser ska optimeras och vara så miljömässig som möjligt.

– Att de restprodukter som verksamheten ger upphov till återanvänds eller återvinns.

FÅ KONTROLL PÅ
KOSTNADERNA OCH
TIDSPLANEN

ACREB MARK & GRUND AB,  BOX 2057 135 02 TYRESÖ, KUNDTJÄNST 08 – 731 08 99

© 2020 ACREB MARK & GRUND AB ALL RIGHTS RESERVED WEBBDESIGN ANDRÉ FALK DESIGN