Vårt löfte är att ge dig trygghet

Vi levererar alltid det som avtalats. Vi tar ett totalansvar för entreprenaden och slutresultatet och utför uppdraget inom givna ramar. En bra och tydlig dialog med våra uppdragsgivare och partners, ett helhetsansvar samt fokus på kvalitet och arbetsmiljö tror vi är nyckeln för högkvalitativa och innovativa slutresultat – i varje projekt.

Kvalitet

Du som beställare ska alltid vara trygg i att du får ett professionellt bemötande och exceptionellt utförande. Vi är stolta över våra yrken och lägger stort värde i att alltid leverera ett slutresultat av högsta kvalitet. Här arbetar 20st av branschens mest erfarna och kompetenta medarbetare.

Vi kvalitetssäkrar alla våra åtaganden innan vi ser arbetet som avklarat. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla vårt kvalitetssystem, samt löpande utbilda våra medarbetare och uppdatera våra övriga resurser.

 

Arbetsmiljö

Samtliga medarbetare i våra entreprenader ska må bra och trivas i miljön. Vi jobbar systematiskt med arbetsmiljöarbete för att förebygga olyckor och skador genom löpande utbildning av personal, regelbundna skyddsronder och väl genomarbetade arbetsmiljöplaner.

Kontakta oss!

Jag vill bli kontaktad!
MILJÖPOLICY

I vår miljöpolicy ingår viktiga ställningstaganden, som genomsyrar hela vår verksamhet som:

– Att vår förbrukning och hantering av energi, råvaror, drivmedel och andra resurser ska optimeras och vara så miljömässig som möjligt.

– Att de restprodukter som verksamheten ger upphov till återanvänds eller återvinns.

TOTAL TRYGGHET
FÖR ALLA VÅRA
UPPDRAG

MILJÖPOLICY

I vår miljöpolicy ingår viktiga ställningstaganden, som genomsyrar hela vår verksamhet som:

– Att vår förbrukning och hantering av energi, råvaror, drivmedel och andra resurser ska optimeras och vara så miljömässig som möjligt.

– Att de restprodukter som verksamheten ger upphov till återanvänds eller återvinns.

FÅ KONTROLL PÅ
KOSTNADERNA OCH
TIDSPLANEN

ACREB MARK & GRUND AB,  BOX 2057 135 02 TYRESÖ, KUNDTJÄNST 08 – 731 08 99

© 2020 ACREB MARK & GRUND AB ALL RIGHTS RESERVED WEBBDESIGN ANDRÉ FALK DESIGN