Miljöpolicy

Vi arbetar ständigt med att ta ansvar för miljön.

  • Effektivisering av transporter och arbete för att minska bränsleförbrukning och slitage
  • Använder enbart fordon och maskiner med låg bränsleförbrukning och låga utsläpp
  • Arbetar aktivt för att minska vår förbrukning av naturresurser och förebygga föroreningar
  • Motiverar och utbildar våra medarbetare att ta personligt ansvar i sitt arbete och minska miljöpåverkan
  • Efterlever kraven i gällande lagar och förordningar
  • Tillämpar en inköpsplan som eftersträvar minimal miljöpåverkan
  • Källsorterar och återvinner