Tjänster

När du anlitar oss kan du känna dig trygg. Vi har mångårig erfarenhet av markarbete såsom t.ex bergsprängning, husgrund, stensättning och dräneringsarbete. Vår personal är kompetent och noggrann och du som vår beställare har alltid direktkontakt med både projektledare och platschef om ni så önskar. Då vi är en komplett markentreprenör behöver ni inte sköta fler kontakter och inte heller samordna arbetet. Vi gör det enkelt för er, vi tar hand om allt!

Markarbete
Vi utför markarbeten i Stockholm. Alltifrån den lilla finplaneringen av gräsmattan, stensättning och stödmur till grovplaneringar av större tomter.
Läs mer


Sprängning

Våra bergsprängare har stor kompetens och yrkeserfarenhet varför vi utför alltifrån rörgravsprängning till mer avancerad sprängning.
Läs mer


Husgrund

Oavsett vilken du väljer hjälper vi dig med grunden för ditt drömhus. Vi använder bara miljövänligt material och utförande med moderna golvvärmesystem.
Läs mer


Grundgjutning

Vi har erfarenhet av att gjuta olika typer av grunder, så att varje hus kan få en stabil platta att byggas på.
Läs mer


Finplanering

Att finplanera upp tomten med höjder, slänter, material och murar är viktigt för utseendet, funktionen och framförallt för trivseln.
Läs mer


Stensättning

Detaljerna gör helheten. Vi är proffs på olika typer av stensättning och vana att arbeta med alla sorters sten.
Läs mer


VA i mark

Vi byter dina gamla VA-ledningar till moderna rör av högsta kvalitet. Vi tillhandahåller grävmaskiner i både små och stora storlekar så att vi kommer fram och gräver på bästa sätt.
Läs mer


Pool

Under våren och sommaren planeras det och byggs många pooler runtomkring i Stockholm. Vi är flitigt anlitade för schakt och gräv, transporter av massor och gjutning av pool.
Läs mer


Vägarbete

Ibland finns det ingen väg där det behövs en. Vår uppgift är att anlägga den och till vår hjälp har vi det som krävs.
Läs mer