Bergsprängning

Vi erbjuder bergsprängning för ditt markarbete i Stockholm. Våra bergsprängare har stor kompetens och yrkeserfarenhet varför vi utför alltifrån rörgravsprängning till mer avancerad sprängning såsom ex sprängning nära husgrund och sprängning med låga vibrationer. Vi är flitigt anlitade av både privatpersoner och företag vid sprängning för husgrund och betongplatta. Vid dräneringsarbeten vi utfört och sprängning visat sig vara nödvändig har vår kompletta kompetens och maskinpark varit mycket uppskattad av våra beställare. Alla tillstånd och försäkringar finns.

Som proffs på bergsprängning är vi även specialister inom:
markarbete, schaktningfinplanering, grundgjutning för husgrund, VA, väg och pool samt mycket mer inom markarbete och bergsprängning i Stockholm.
För mer information om våra tjänster och vad vi erbjuder kan du alltid läsa mer om vad vi som markentreprenör i Stockholm kan göra för dig under våra tjänster.  Läs mer om våra tjänster