Markarbete i Stockholm

Vi utför markarbeten i Stockholm. Alltifrån den lilla finplaneringen av gräsmattan, stensättning och stödmur till grovplaneringar av större tomter. Schaktning och iordningställning av mark inför byggnation och grundläggning. Ibland behövs tomten packas upp och höjas och ibland behövs den schaktas ur och sänkas för att komma till önskad nivå och utseende. Vi har grävmaskiner i olika storlekar för att klara av alla typer av markarbeten och även lastbilar för transporter av massor för arbetet. Våra maskinister är erfarna och kompetenta och vi lämnar alltid ett gott resultat.

Markarbete Stockholm

Som proffs på markarbete är vi även specialister inom:
bergsprängning, schaktningfinplanering, grundgjutning för husgrund, VA, väg och pool samt mycket mer inom markarbete och bergsprängning i Stockholm.
För mer information om våra tjänster och vad vi erbjuder kan du alltid läsa mer om vad vi som markentreprenör i Stockholm kan göra för dig under våra tjänster.  Läs mer om våra tjänster