Bygga pool

Under våren och sommaren planeras det och byggs många pooler runtomkring i Stockholm. Vi är flitigt anlitade för schakt och gräv, transporter av massor och gjutning av pool. Vi är uppskattade för vår kompletta markentreprenad och hos oss behöver kunden aldrig ta in en annan markentreprenör. Inte sällan händer det att den nya poolen är placerad nära huset och en försiktig sprängning krävs. Våra bergsprängare är mycket kompetenta och vi vidtar alltid de vibrationsdämpande åtgärder som är nödvändiga. Vi monterar även färdiga pooler.

Som proffs på att bygga pool är vi även specialister inom:
markarbete, bergsprängning, schaktningfinplanering, grundgjutning för husgrund, VA och vägarbete samt mycket mer inom markarbete och bergsprängning i Stockholm.
För mer information om våra tjänster och vad vi erbjuder kan du alltid läsa mer om vad vi som markentreprenör i Stockholm kan göra för dig under våra tjänster.  Läs mer om våra tjänster